Đề xuất chứng chỉ hành nghề cho nhà giáo

0

Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) có một số đề xuất như:

  • Cần có chứng chỉ hành nghề cho nhà giáo
  • Bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên cần quy định rõ theo định kỳ
  • Nhấn mạnh trách nhiệm giải trình và yếu tố kiểm tra, giám sát trong quản lý nhà nước
  • Cơ chế chính sách tôn vinh giáo viên giỏi

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục đang lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị xã hội, các đoàn thể và cán bộ, đảng viên, nhân dân, chỉnh lý dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi).

Nguồn: https://dantri.com.vn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here